“BENİM BÜTÇEM BÜTÇE KOMİTESİ” UYGULAMASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY METNİ
Bu metin, Şişli Belediyesi tarafından “Benim Bütçem” uygulama ve  projesi için Kişisel Verilerin toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde aydınlatma yükümlülüğünü kapsar. Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenecektir. 
 “Benim Bütçem” uygulamasına Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Veriler 
Şişli Belediyesine bağlı Benim Bütçem  uygulaması olarak; çağrı merkezi, mobil uygulama, mahalle hizmetleri, sosyal medya, internet şubesi, gezici ekipler gibi çeşitli dijital ve djital olmayan kanallar ve bireysel başvuru yöntemleri ile Şişli Belediyesi ve ilgili birimin hizmet verdiği tüm kanallar (Benim Bütçem Komitesi,  internet şubesi, çağrı merkezi, doldurduğunuz katılım formları, mobil uygulama ve benzeri) vasıtasıyla sağlamış olduğunuz aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız: 

Size Ait Verileri Hangi Amaçlarla Topluyoruz?
Kişisel verileriniz; hizmet alımı için yaptığınız işlemlerin değerlendirilmesi, sunulan/sunulacak olan hizmetlerin ve kampanya süreçlerinin yönetilmesi, kimliğinizin doğrulanması, size özel fırsatların ve yardımların sunulması, Şişli Belediyesinin bütçe çalışmaları, “Benim Bütçem” uygulamasını aktif olarak harekete geçirebilmek, şikayet öneri ve taleplerinizin değerlendirilmesi ve bu doküman içerisinde belirtilen diğer amaçlar için kullanılacaktır.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Ne Şekilde Paylaşıyoruz?
Yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere anlaşmalı olduğumuz, destek hizmetleri sağlayıcıları ile kişisel verileriniz paylaşabiliriz. Ayrıca kişisel verileriniz Şişli Belediyesi içerisinde sizlerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla diğer Müdürlükler ile paylaşılabilecektir. (Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.) Kişisel verileriniz; websitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanabiliriz.
Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.
Kişisel Verilerinizin Güvenliği 
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız. 
Bilgilerinize Erişme, Değiştirme ve İmha Talepleri
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde, Kişisel Verilerinizin silinmesi, anonim hale getirilmesi isteğinizin bulunması halinde  veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, aşağıdaki internet adresi,  e-posta adresi ve telefon numarasından “”Benim Bütçem Komisyonu” yetkililerine ulaşabilirsiniz:

Çağrı Merkezi: 444 31 12
İnternet sayfası: www.benimbütcem.com
E-posta: …………..

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle kişisel verilerimin işlenmesine, aktarılmasına, kaydedilmesine, anonim hale getirilmesine, benim bütçem uygulamasının harekete geçmesi  için gerekli olan bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum. Muvafakatim vardır.